Korisne informacije za pripremu vašeg vozila pred tehnički pregled i registraciju

Ovom objavom potrudićemo se da Vas detaljnije informišemo i unapred pripremimo za  registraciju i tehnički pregled Vašeg vozila.

korisne-informacije-pred-tehnicki-pregled-beograd-srbija5

Rokovi i dokumenta

Pre svake registracije potrebno je da proverite kada Vam ističe osiguranje i registracija vozila, i da na vreme isplanirate i ugovorite tehnički pregled. Od dokumentacije je potrebno sa sobom da ponesete saobraćajnu dozvolu, polisu osiguranja i važeću ličnu kartu, sa adresom prebivališta koja je ista kao i u saobraćajnoj dozvoli.

Čisto vozilo

Veoma bitan preduslov za tehnički pregled svakog vozila je da ono ne sme biti prljavo u toj meri da se ne mogu uočiti osnovne nepravilnosti na ključni mernim tačkama, s tim u vezi potrebno je oprati vozilo pre dovoza na tehnički pregled.

Oštećenja

Vozilo se na tehnički pregled ne bi smelo dovoziti udareno, niti sa dubinskom korozijom koja se odnosi na delove šasije koji su bitni za bezbednost, odnosno nisu dozvoljena veća mehanička oštećenja na nosećim delovima karoserije i podu vozila. Tolerišu se površinske korozije, kao i one koje ne utiču na bezbednost i to do 5% oštećenja u odnosu na čitavo vozilo. To bi bila površina veličine vrata vozila. Ukoliko je vozilo oštećeno u većoj meri od ovog, smatra se neispravnim.

Prepravke

Na spoljašnjosti vozila ne sme biti vidljivih prepravki, ručne i amaterske izrade i sl. Ovde treba razlikovati prepravku od popravke. Po članu 2.(8) Pravilnika o ispitivanju vozila prepravkom se smatra: promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila. Najčešći primer za ovo je prepravka vozila iz teretnog u putničko. S druge strane, popravka je kada postojeći oštećeni deo vratite u prvobitno stanje na vozilu. Bilo bi dobro da sama popravka bude urađena od strane stručnog lica, mada ukoliko smatrate da ste sposobni da uradite to sami, neće biti problema na tehničkom pregledu.

Teret

Teretna vozila ne smeju biti opterećena i potrebno ih je na tehnički pregled dovesti potpuno ispražnjeno od bilo kakvog tereta.

Ručna kočnica

Ispravnost ručne kočnice bilo bi poželjno da sami proverite pre dolaska na tehnički pregled. Sistemi ručne i nožne kočnice su odvojeni, pa se i pored neispravnosti, vozila u vožnji zaustavljaju bez problema. Ako Vaša ručna kočnica može da drži auto u mestu i na najvećoj uzbrdici – onda je ispravna. Ako je ručna kočnica neispravna, moraćete da je popravite i nakon toga dođete na tehnički pregled.

Tablice

Na vozilu morate obavezno imati obe originalne registarske tablice, spreda i pozadi, koje su bez većih oštećenja i naprslina.

Retrovizori

Na spoljašnjim retrovizorima ne smeju postojati vidljiva mehanička oštećenja, ogledalo ne sme biti napuknuto. Za sva putnička vozila dovoljno je da npr. samo levi retrovizor bude čitav, ali kod teretnih vozila oba spoljna retrovizora moraju ispunjavati ovaj uslov.

Pneumatici

Sve sezonske gume na vozilima ne smeju imati vidljiva oštećenja (ispucalost usled stajanja, nedovoljna dubina šare na gumama koja je leti minimalno 1.6 mm, a zimi 4 mm i sl.). Takođe, na istoj osovini moraju biti gume istih dimenzija i iste vrste (zimske ili letnje).

Trap

Zbog neispravnosti trapa nećete proći tehnički pregled. Kako da znate da li treba raditi reglažu trapa? Preporučujemo da trap proveravate na svakih 15.000-20.000 pređenih km, kao i posle svake intervencije na samom trapu ili prilikom zamene amortizera, krajeva spona, kugli i ostalih delova oslanjanja. Ako ste primetili da vaše vozilo vuče u stranu, da se vaše gume neravnomerno troše ili škripe prilikom skretanja čak i pri malim brzinama – vreme je da uradite reglažu trapa, a blagovremenom popravkom možete izbeći trošak ponovnog tehničkog pregleda.

Reklame i nalepnice na vozilima

Reklame nisu dozvoljene da budu prelepljene preko stakla na bočnom i zadnjem delu vozila, a ako je reklama reflektujuća na njoj ne smeju biti istaknuti adresa firme, broj telefona, web adresa i slično. U takvim situacijama dozvoljen je samo naziv firme.

Stakla

Sva stakla na vozilu ne smeju da imaju naprsnuća. Takođe ne smeju biti ni zatamnjena, osim ako se za to poseduje zvaničan atest.

Brisači i metlice

Moraju biti prisutne na prednjem i zadnjem vetrobranskom staklu i da su u funkciji.

korisne-informacije-pred-tehnicki-pregled-beograd-srbija3

Krovni nosač

Krovni nosač je potrebno pre tehničkog pregleda demontirati jer ne sme da stoji na krovu vozila prilikom tehničkog pregleda. Ovde se misli na krovni nosač koji drži kofer, a koji nije montiran prilikom serijske proizvodnje vozila. Takođe ni kofer na krovnom nosaču ne sme biti na vozilu prilikom tehničkog pregleda.

Kuka za vuču i vučni uređaj

Ukoliko je vučni uređaj naknadno ugrađivan na vozilu, morate imati atest, jer se ugradnja kuke smatra prepravkom vozila. Možete da uklonite takve uređaje sa vozila ili da ih podvrgnete ispitivanju u ovlašćenoj laboratoriji i da izvadite Uverenje o ispravnosti koje izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Vlasnici vozila kojima su vučni uređaji fabrički ugrađeni neće imati problem na tehničkom pregledu, osim ako im je otpala pločica sa koje se to može pročitati.

korisne-informacije-pred-tehnicki-pregled-beograd-srbija2

Svetlosna signalizacija

Farovi, svetla za maglu i stop-svetla moraju biti u funkciji, sa svim ispravnim sijalicama i ne smeju imati naprsline.

Atesti

Sva vozila koja su prepravljena iz teretnog u putničko po Zakonu moraju posedovati atest!

Identifikaciona pločica

To je mala metalna ili plastična pločica na kojoj se nalaze osnovni podaci o vozilu, kao što su broj šasije, najveća dozvoljena masa i sl. a koja se uglavnom nalazi ispod haube,  kod odreženih tipova vozila i u kabini na desnom stubu. Ova pločica ne sme biti izbledela niti oštećena. Ako je pločica oštećena, moraćete da idete kod ovlašćenog predstavnika po novu pločicu.

Broj motora ili šasije

Ukoliko je broj motora ili šasije nečitljiv, oštećen ili izgreban sa oštećenjima od kojih se ne vide svi podaci, tehnički pregled je o tome dužan da obavestiti MUP.

Ostale napomene

Nije preporučljivo vršiti tehnički pregled ukoliko su na vozilu vršene naknadne ugradnje različitih vrsta svetala, poput svetla za maglu, dnevnih svetala, LED svetala i traka sa LED diodama.

Obavezna oprema u vozilu

U prtljažniku vozila potrebno je po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju da posedujete trougao, reflektujući prsluk, uže ili polugu za vuču, komplet prve pomoći, rezervni točak, evropski izveštaj.

korisne-informacije-pred-tehnicki-pregled-beograd-srbija4

Nadamo se da smo Vam pomogli oko pitanja i nedoumica vezano za registraciju i tehnički pregled vozila a preporučujemo Vam da svakako odvojite malo slobodnog vreme i proverite Vaše vozilo da ne biste došli u situaciju da radite ponovni tehnički pregled zbog nekih detalja. Ukoliko niste sigurni u ispravnost najbolje je da se pre tehničkog obratite svom majstoru ili ovlašćenom servisu. Srećno, Vaša Autobezbednost Nora!