Registracija vozila

Registracija Vozila – Produzenje Registracije – Postupak i dokumentacija

  • Registracija vozila podrazumeva vršenje tehničkog pregleda na jednom od ovlašćenih mesta.
  • Radi registracije vozla mora se zaključiti polisa obaveznog osiguranja kod nekog od ovlašćenih zastupnika osiguravajuće kuće po uzboru.
  • Plate se takse za registraciju.

U MUP se za registraciju vozila nosi

  • Saobraćajna dozvola
  • Licna Karta vlasnika, Licna Karta ovlašćenog lica ako se registracija vrši na osnovu ovlašćenja ili Licna Karta kupca po kupo-prodajnom ugovoru. U svakom slučaju je obavezno prisustvo vlasnika Licne Karte.
  • 2 (dva) primerka polise, original i primerak za MUP
  • Dokaz o plaćenim taksama, priznanice

Pravna lica kao dokaz o uplati prilažu potvrdu plaćanja koju im izdaje banka, ovlašćenje, potpisano i overeno od strane ovlašćenog lica, za lice koje odlazi u MUP štampaju na memorandumu firme i  zavode u delovodnik. Pored toga dostavljaju kopiju rešenja iz APR-a i overavaju pečatom sve kopije polise.

Za registraciju vozila iz uvoza je potrebno sve isto kao i za produženje, samo što se umesto saobraćajne dozvole prilaže sva dokumentacija o uvozu, carinjenju i plaćenom porezu, a to treba da obezbedi prodavac vozila.

Registracija vozila za strane državljane: Strani državljani prilikom tehničkog pregleda i odlaska u MUP umesto Licne Karte prilažu Pasoš i potvrdu o privremenom boravku izatu od MUP-a.

Ako je prošlo više od 30 dana od isteka registracije vozila onda se pri registraciji izdaju nove tablice. Produžetak registracije vozila može biti i nakon isteka od 30 dana od prethodne registracije samo se tada izdaju nove tablice, stare se vraćaju u MUP i vadi se nova saobraćajna dozvola, a stara se poništava u MUP-u.

Ukoliko želite informaciju o ceni registracije vozila, možete posetiti stranicu kalkulator registracije vozila i nakon popunjavanja obrasca odgovarajućim podacima, dobićete kao rezultat cenu registracije (informativnog je karaktera).