Tehnički pregled

Tehnički pregled – Osiguranje

Tehnički pregled – Cenovnik

Tip Vozila Cena
MOTOCIKLI 3.500,00 RSD
MOTORNA VOZILA 4.500,00 RSD
TERETNA VOZILA 5.000,00 RSD
 TERETNA VOZILA DO 3.5t  5.400,00 RSD

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila

• Za fizička lica

lična karta

saobraćajna dozvola

Stara polisa osiguranja (ako nije prva registracija)

• Za pravna lica

izvod iz APR

potvrde iz banke o izvršenim uplatama

ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

• Za vozila na lizingu za fizička lica

izvod iz APR-a lizing kuće

potvrde iz banke o izvršenim uplatama

ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

potvrda lizing kuće za registraciju vozila

• Za vozila na lizingu za pravna lica

izvod iz APR-a lizing kuće

izvod iz APR korisnika lizinga

potvrde iz banke o izvršenim uplatama

ovlašćenje na memorandumu

ugovor o lizingu

potvrda lizing kuće

Empty table
Empty table