Tehnički pregled

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila

• Za fizička lica

lična karta

saobraćajna dozvola

Stara polisa osiguranja (ako nije prva registracija)

• Za pravna lica

izvod iz APR

potvrde iz banke o izvršenim uplatama

ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

• Za vozila na lizingu za fizička lica

izvod iz APR-a lizing kuće

potvrde iz banke o izvršenim uplatama

ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

potvrda lizing kuće za registraciju vozila

• Za vozila na lizingu za pravna lica

izvod iz APR-a lizing kuće

izvod iz APR korisnika lizinga

potvrde iz banke o izvršenim uplatama

ovlašćenje na memorandumu

ugovor o lizingu

potvrda lizing kuće