Zeleni karton

Zeleni karton osiguranja u inostranstvu

Zeleni karton osiguranja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji – dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje auto odgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.

 

Zeleni karton je obavezan za Makedoniju i BIH
Zeleni karton nije potreban ako putujete svojim vozilom u sledeće države

  • Zemlje Evropske unije
  • Švajcarsku
  • Norvešku
  • Island
  • Andoru
  • Hrvatsku
  • Crnu Goru

 

Za dobijanje zelenog kartona potrebno je

 

  • Za izdavanje zelon kartona je potrebno doneti polisu obaveznog osiguranja.
  • Zeleni karton – Cena: 2000 Rsd

 

Zeleni karton važi samo uz polisu auto odgovornosti i važnosti je do isteka polise obaveznog osiguranja.