Prenos vlasništva

Prenos vlasništva – Postupak i dokumentacija

  • Izrađuje se kupo-prodajni ugovor u 5 primeraka.
  • Potrebna je saobraćajna dozvola vozila koje se prodaje, LK vlasnika i kupca.
  • Kupoprodajni ugovor se overava u opštini ili sudu uz prisustvo vlasnika vozila i kupca koji pokazuju LK kao dokaz indentiteta. Taksa za overu se naplaćaju po cenovniku opštine ili suda u kome se ugovor overava.
  • Na osnovu overenog ugovora plaća se porez u opštini prodavca po katalogu, ne na osnovu iznosa na kupo-prodajnom ugovoru. Za plaćanje poreza na prenos prilaže se i kopija saobraćajne dozvole, čitač, i popunjen PPI-4 obrazac.
  • Posle plaćanja poreza kupac može pristupiti registraciji.