Tehnički pregled bck

Tehnički pregled – Osiguranje

Tehnički pregled – Cenovnik

Tip Vozila Cena
PUTNIČKO VOZILO do 1.600 ccm 4.500,00 RSD
PUTNIČKO VOZILO od 1.600 do 2.000 ccm 4.500,00 RSD
PUTNIČKO VOZILO preko 2.000 ccm 4.500,00 RSD
MOTOCIKLI 3.500,00 RSD
TERETNA VOZILA do 0,5 tona 5.000,00 RSD
TERETNO VOZILO od 0,5 do 1,0 tona 5.000,00 RSD
TERETNO VOZILO preko 1,0 tona 5.000,00 RSD
ŠESTOMESEČNI – PUTNIČKA VOZILA 3.500,00 RSD
ŠESTOMESEČNI – TERETNA VOZILA 4.000,00 RSD
AUTO PRIKOLICE UKUPNE MASE DO 750kg 800,00 RSD
PROMENA PODATAKA, OČITAVANJE 1.000,00 RSD
USLUGA MUP-a 1.500,00 RSD

 

Polisa autoodgovornosti – Cenovnik

Polisa osiguranja vlasnika ili korisnika motornog vozila je obavezan dokument pri registraciji vozila. Svrha polise je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu u saobraćaju – u osnovi znači da u slučaju štete trećem licu novčana sredstva za troškove koje bi platio osiguranik se izdvajaju na osnovu ove polise osiguranja.

 

Putnička vozila

Snaga Motora Cena [Rsd]
0 – 22 KW 7.950,00
22 – 33 KW 9.484,00
33 – 44 KW 11.012,00
44 – 55 KW 12.580,00
55 – 66 KW 14.123,00
66 – 84 KW 16.194,00
84 – 110 KW 19.295,00
preko 110 KW 23.198,00
 • Za Taxi vozila iznos povećati za 20%
 • Za Rent a Car vozila iznos povećati za 100%
 • Za putnička vozila civilnih invalida rata, vojnih invalida, invalida rada samo za jedno vozilo iznos umanjiti za 10%

 

Teretna vozila

U Tonama Cena [Rsd]
do 0.5 16.165,00
od 0.5 – 1 17.915,00
od 1 – 2 28.070,00
od 2 – 3 30.791,00
od 3 – 5 34.801,00
od 5 – 7 40.153,00
od 7 – 10 60.218,00
od 10 – 15 69.315,00
preko 15 ( i tegljači ) 80.678,00
 • Za Taxi vozila iznos povećati za 20%
 • Za Teretna Rent a Car vozila iznos povećati za 100%
 • Za Teretna vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje, iznos umanjiti za 20%.
 • Za Teretna vozila koje povremeno ili stalno služe za prevoz eksplozivnih materijala ili tečnosti i gasova koji su zapaljivi, mogu da zagade okolinu – a smešteni su u posebnim sudovima na tovarnom sanduku, iznos povećati za 20%
 • Elektrokara i Autokara u koji se kreću u krugu preduzeća, ali ne onih koji se kreću po aerodromima, iznos umanjiti za 30%.

 

Motorcikli

Zapremina motora Cena [Rsd]
do 50 cm3 1.545,00
od 50 do 100 cm3 2.459,00
od 100 do 175 cm3 3.614,00
od 175 do 250 cm3 5.002,00
od 250 do 500 cm3 8.008,00
od 500 do 750 cm3 12.634,00
preko 750 cm3 17.260,00
 • Za invalidska kolica sa motorom, umanjiti za 30%
 • Za motocikle vojnih invalida, civilnih invalida rata i invalida rada koji su pri kupovini imali povlastice u smislu umanjenja poreza, umanjiti za 10%
 • Za motocikle koji se izdaju u najam, uvećati za 40%

 

Priključna vozila

U Tonama ( Opis ) Cena [Rsd]
0-1t 970,00
1-3t 1.003,00
3-5t 1.058,00
5-10t 1.147,00
10-15t 1.280,00
15-20t 1.401,00
preko 20t 1.610,00
 • Za teretne prikolice i poluprikolice koje povremeno ili stalno služe za prevoz eksplozivnih materijala, ili tečnosti i gasova koji su zapaljivi ili mogu da zagade okolinu, a smešteni su u posebnim sudovima na tovarnom sanduku kao i osiguranje prikolice ili poluprikolice-cisterne koja povremeno ili stalno služi za prevoz tečnosti i gasova, uvećati za 20%
 • Za prikolice koje služe za prevoz havarisanih i neispravnih putničkih vozila ( osigurava se prema maksimalnoj nosivosti ), uvećati za 30%
 • Za prikolice koje na gradilištima služe za stanovanje, kancelariju, smeštaj alata, umanjiti za 20%
 • Za prikolice na dva točka koje služe za prenos balvana i drugih dugačkih predmeta, prikolice za prevoz čamaca i motorcikala za trke ( osiguravaju se prema svojoj maksimalnoj nosivosti ), umanjiti za 40%
 • Za prikolice “Crvenog krsta” i sličnih organizacija koje su namenjene u slučaju elementarnih katastrofa, umanjiti za 40%